Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:58 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.3/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.1/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.8/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.7/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.6/ 30.1°
Tầm nhìn
7.23 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.8/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.1/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.5°/30.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

3.91