Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.7/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.3/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 29.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.1°/29.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

28.8 °C

Chỉ số UV

0