Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.3/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.1/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 31.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

23.1°/32.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

8.27