Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 31.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

23°/31.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

8.31