Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:35 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24°/28.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

0