Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
28/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Thấp/Cao

24.2°/29.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.37