Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:33 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.6/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.9°/31.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0