Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:47 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Thấp/Cao

24.4°/28.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0