Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:44 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 25.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.1°/31.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0