Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:55 | 16/07/2024
Mây cụm 29.3°

Mây cụm

Cảm giác như 36.1°.

Thấp/Cao
24.3°/29.2°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.63 km/giờ
Điểm ngưng
26.9 °C
Chỉ số UV
1.02

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
273.71
NH3
2.12
NO
0.1
NO2
3.21
O3
23.25
PM10
2.93
PM25
1.94
SO2
1.89

Thời tiết Xã Trường Long - Huyện Phong Điền theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trường Long - Huyện Phong Điền trong 12h tới

Thời tiết Xã Trường Long - Huyện Phong Điền những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trường Long - Huyện Phong Điền những ngày tới

Lượng mưa Xã Trường Long - Huyện Phong Điền những ngày tới