Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 31.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

23.7°/32.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

5.92