Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:58 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.5°
Sáng/Tối
28/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Thấp/Cao

24.6°/30.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.37