Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:29 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
23.6/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 27.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

24.8°/33.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0