Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:46 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 25.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

27.5°/35.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

0