Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:49 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 28.4°
Sáng/Tối
26.7/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 28.8°
Sáng/Tối
26.5/ 36.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.2/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 36.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30.2°
Sáng/Tối
27.6/ 36.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 30.6°
Sáng/Tối
28/ 37.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.4/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 36.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 30.5°
Sáng/Tối
27.4/ 36.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 30.3°
Sáng/Tối
28.9/ 36.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 26.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Thấp/Cao

27°/40°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0.68