Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 02/03/2024
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.6/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
36.5/ 36.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.4/ 34.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Thấp/Cao

23.5°/37.1°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

4.5