Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:16 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.3/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23.7/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.1°
Sáng/Tối
25.7/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 29.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

23.3°/30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.02