Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:21 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 24.5°
Sáng/Tối
25.5/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.7°
Sáng/Tối
24.6/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa rất nặng
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.3°/29.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0