Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.7/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 29.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.7/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 33.9°
Sáng/Tối
27.7/ 33.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 25.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Thấp/Cao

24.6°/37.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0