Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:41 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
35/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

27.4°/35°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

0