Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:03 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24.2°
Sáng/Tối
26/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

23.4°/31.9°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

2.78