Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
23.2/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 31.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23.8°/32.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.12