Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa cường độ nặng
Huyện Bắc Bình
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.72