Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 27.1°
Sáng/Tối
25.8/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 34.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Thấp/Cao

25.2°/37.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0