Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:51 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.82 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0