Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:30 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.33