Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:52 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
37.5/ 25.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 25.1°
Sáng/Tối
22.5/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 26.3°
Sáng/Tối
23.4/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 33.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 29.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Thấp/Cao

22.2°/36.9°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0