Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:29 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Thấp/Cao

24.7°/31.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0