Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 28.7°
Sáng/Tối
29.3/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.4/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa vừa 32.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.32 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.32