Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.6/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.1/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.7/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Thấp/Cao

23.5°/31.9°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

9.08