Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:17 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Thấp/Cao

24.4°/30.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.94 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

1.43