Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:25 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Thấp/Cao

25.8°/33.5°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.8 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

11.65