Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Thấp/Cao

24.6°/31.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0