Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:07 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
23.8/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Thấp/Cao

24°/31.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.93 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0