Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:51 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24°
Sáng/Tối
26.9/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

25.5°/30.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0