Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 26/05/2024
Nhiều mây 33.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.6°.

Thấp/Cao
27.3°/34.4°
Độ ẩm
59%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.79 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
12

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
453.95
NH3
5.57
NO
0.21
NO2
5.83
O3
38.27
PM10
10.87
PM25
8.68
SO2
2.33

Thời tiết Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông những ngày tới