Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:35 | 26/05/2024
Nhiều mây 33.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Thấp/Cao
28°/34.4°
Độ ẩm
58%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.47 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
6.52

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
300.41
NH3
2.34
NO
0.02
NO2
2.01
O3
33.26
PM10
3.03
PM25
2.47
SO2
0.8

Thời tiết Xã Kiểng Phước - Huyện Gò Công Đông theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Kiểng Phước - Huyện Gò Công Đông trong 12h tới

Thời tiết Xã Kiểng Phước - Huyện Gò Công Đông những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Kiểng Phước - Huyện Gò Công Đông những ngày tới

Lượng mưa Xã Kiểng Phước - Huyện Gò Công Đông những ngày tới