Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:59 | 18/01/2022
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:39
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.01