Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 06/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.73