Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:51 | 24/02/2024
Thấp/Cao
21.3/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21.3/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21.5/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26.8/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23.7/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22.2/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Thấp/Cao

20.4°/27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0