Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:00 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây thưa 14°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0