Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:59 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.7°
Áp suất

998 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 34.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 33.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 29.7°
Sáng/Tối
27.5/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 34.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Thấp/Cao

27.3°/31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0