Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:44 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa vừa
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0