Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:01 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

13.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

5.71 km

Gió

12.84 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.01