Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:07 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.46