Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
24.7/ 21.1°
Sáng/Tối
19.2/ 22.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 23.5°
Sáng/Tối
21.2/ 24.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.5/ 21.3°
Sáng/Tối
23.2/ 22.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 19.5°
Sáng/Tối
19/ 19.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.5°
Sáng/Tối
19.2/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.9°
Sáng/Tối
21.2/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.3/ 24.9°
Sáng/Tối
27.8/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22.4/ 20.7°
Sáng/Tối
23.6/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.8°
Sáng/Tối
20.4/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Thấp/Cao

19.7°/27.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

0