Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:37 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:51
Mưa vừa
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0