Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:50 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.9/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.4°
Sáng/Tối
27.6/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 35.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 31.5°
Sáng/Tối
28.4/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 25.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Thấp/Cao

25.3°/32.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0