Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0