Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.11