Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

13.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

12.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

15.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

16.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa cường độ nặng
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.9 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.95