Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:21 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.67