Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:27 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 30.6°
Sáng/Tối
27.9/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây

22:00

31°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.07 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 30.2°
Sáng/Tối
29.3/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây

01:00

29.8°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.82 km/giờ

04:00

30°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.12 km/giờ

07:00

30.5°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.37 km/giờ

10:00

33.7°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
5.88 km/giờ

13:00

33.4°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.94 km/giờ

16:00

35.1°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
5.34 km/giờ

19:00

32.7°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
4.04 km/giờ

22:00

31.7°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.47 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29.8/ 36.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây

01:00

31.7°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.59 km/giờ

04:00

30.3°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.94 km/giờ

07:00

30.6°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.64 km/giờ

10:00

34.1°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
4.58 km/giờ

13:00

37.8°C / 41.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
5.02 km/giờ

16:00

35.9°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
4.32 km/giờ

19:00

33.7°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
3.64 km/giờ

22:00

31.9°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.08 km/giờ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.4°
Sáng/Tối
29.8/ 36.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ

01:00

30°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.55 km/giờ

04:00

30°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.84 km/giờ

07:00

31.5°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.64 km/giờ

10:00

36°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
4.04 km/giờ

13:00

39°C / 44.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
5.31 km/giờ

16:00

36.2°C / 42.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
5.69 km/giờ

19:00

32.3°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
3.83 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.64 km/giờ
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 36.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ

01:00

28.6°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.23 km/giờ

04:00

28.6°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.98 km/giờ

07:00

30.9°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.51 km/giờ

10:00

36.2°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
3.11 km/giờ

13:00

38.2°C / 44.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
1.92 km/giờ

16:00

33.7°C / 40.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.82 km/giờ

19:00

31.4°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.15 km/giờ

22:00

29.6°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.06 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Nhiều mây

01:00

28.2°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.44 km/giờ

04:00

28.4°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.09 km/giờ

07:00

29.3°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.95 km/giờ

10:00

34.2°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.49 km/giờ

13:00

37.8°C / 43.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
0.71 km/giờ

16:00

32.3°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
5.05 km/giờ

19:00

30.6°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.24 km/giờ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Thấp/Cao

28°/37.7°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0