Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:10 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa vừa
Huyện Vĩnh Linh
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết