Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:55 | 13/07/2024
Nhiều mây 35.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Thấp/Cao
24.9°/35.6°
Độ ẩm
47%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.16 km/giờ
Điểm ngưng
22.7 °C
Chỉ số UV
10.95

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
360.49
NH3
0.29
NO
0.14
NO2
1.67
O3
42.92
PM10
2.42
PM25
2.32
SO2
0.11

Thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bố Trạch - Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bố Trạch - Quảng Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bố Trạch - Quảng Bình những ngày tới