Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:40 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

0.57 km

Gió

4.73 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0