Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:27 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 30.3°
Sáng/Tối
28.6/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 30.5°
Sáng/Tối
30/ 35.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 35.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 34.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Thấp/Cao

29.8°/38.1°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.75 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0