Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.7/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 24.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.3°
Sáng/Tối
20.6/ 24.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 22°
Sáng/Tối
21.2/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.1°
Sáng/Tối
21.1/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 26.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 17.3°
Sáng/Tối
22/ 18.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.3/ 16.1°
Sáng/Tối
17.7/ 17.6°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 13.8°
Sáng/Tối
16.9/ 15.8°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14.2°
Sáng/Tối
12.2/ 14.7°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây thưa 22.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:21
Thấp/Cao

21.5°/31.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0