Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:54 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Thấp/Cao

15°/27°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.21