Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:43 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.3