Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:29 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.99 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

2.15