Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:30 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

2.2 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0