Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:18 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 25.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Thấp/Cao

24°/32.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0