Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:20 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 19.3°
Sáng/Tối
22.2/ 22.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 21.2°
Sáng/Tối
20.3/ 22.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 20.4°
Sáng/Tối
21.2/ 22.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20.8°
Sáng/Tối
21.9/ 21.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21.8°
Sáng/Tối
22.2/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.6°
Sáng/Tối
21.7/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 19°
Sáng/Tối
23.1/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 16°
Sáng/Tối
17.6/ 15.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19.9°
Sáng/Tối
16.3/ 19.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 24.3°
Sáng/Tối
20.8/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
40.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 23.9°
Sáng/Tối
25.4/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 22.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Thấp/Cao

19.2°/29.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

0