Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:54 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

23°/40°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.62