Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.35 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.55