Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:14 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 25.5°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.9°
Sáng/Tối
26.8/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.4/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.3°
Sáng/Tối
25.5/ 24.6°
Áp suất

996 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 25.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Thấp/Cao

24°/35.2°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

8.85