Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết