Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:26 | 24/04/2024
Mây rải rác 32.6°

Mây rải rác

Cảm giác như 38.3°.

Thấp/Cao
25.2°/40.6°
Độ ẩm
62%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.06 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
4.56

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
574.11
NH3
9.37
NO
0.5
NO2
4.46
O3
73.67
PM10
32.12
PM25
26.08
SO2
1.64

Thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình những ngày tới