Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:41 | 13/07/2024
Nhiều mây 34.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Thấp/Cao
25°/35°
Độ ẩm
47%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.49 km/giờ
Điểm ngưng
21.9 °C
Chỉ số UV
8.13

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
313.76
NH3
0.27
NO
0.23
NO2
1.91
O3
35.41
PM10
0.92
PM25
0.82
SO2
0.08

Thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình những ngày tới