Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.78 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.02 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.02 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.29 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.07 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.6 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.01 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.03 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.15 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.38 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.71 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.07 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.21 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.45 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
3.59 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
5.37 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
5.23 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
7.41 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
6.76 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
6.59 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
7.71 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
5.15 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.05 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.29 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.15 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.66 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.77 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.31 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.43 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.2 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.41 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.49 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.65 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.31 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.25 km/giờ
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0