Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:48 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.12 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.54 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.89 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.56 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.92 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.71 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.6 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.51 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.35 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.51 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.57 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.54 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.34 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.55 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.36 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.41 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.55 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.41 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.67 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.64 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.8 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.86 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.66 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.49 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.58 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.56 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.48 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.56 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

0.53 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0