Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 18/01/2022
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Huyện Bố Trạch
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.04