Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 27/01/2023
Thấp/Cao
12/ 13°
Tầm nhìn
4.32 km
Áp suất

1023 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
4.36 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Thấp/Cao

12°/18°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

3.9 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0