Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:15 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 25.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Thấp/Cao
24.5°/33.4°
Độ ẩm
99%
Tầm nhìn
4.99 km
Gió
0.05 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
387.19
NH3
2.72
NO
0
NO2
1.84
O3
7.42
PM10
6.01
PM25
5.71
SO2
0.25

Thời tiết Xã Phà Đánh - Huyện Kỳ Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phà Đánh - Huyện Kỳ Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Phà Đánh - Huyện Kỳ Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Phà Đánh - Huyện Kỳ Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Phà Đánh - Huyện Kỳ Sơn những ngày tới