Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mây cụm
Huyện Nam Trực
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.25