Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:26 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
22.8/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.9/ 22.1°
Sáng/Tối
26/ 22.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 26.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Thấp/Cao

24.6°/30.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0