Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:30 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.3/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Thấp/Cao

27.6°/34.6°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.5 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

11.16