Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:32 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0