Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Huyện Nam Trực
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa rất nặng 25°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.08