Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

979 mb

Gió

25.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa cường độ nặng
Huyện Nam Trực
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0