Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mây thưa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8.31 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.14