Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:13 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.7 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.61