Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Huyện Nam Trực
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.99 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.78