Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:14 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 23.4°
Sáng/Tối
24.8/ 23.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

24.9°/31.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

5.41