Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:01 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Huyện Nam Trực
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0