Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.7/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.7°
Sáng/Tối
28/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

27.4°/32.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0