Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
23.3/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24°/30.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

6.59