Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:04 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.7°
Sáng/Tối
24.2/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24.5°/29.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0