Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:42 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.7/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.7°
Sáng/Tối
26.6/ 35.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
26.3/ 34.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 29.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Thấp/Cao

27.8°/35.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0