Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:53 | 23/05/2024
Nhiều mây 32.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Thấp/Cao
26.8°/36.7°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.82 km/giờ
Điểm ngưng
27.5 °C
Chỉ số UV
0.26

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
827.79
NH3
8.61
NO
0.09
NO2
15.08
O3
32.54
PM10
17.68
PM25
14.53
SO2
4.95

Thời tiết Thị trấn Ngã Sáu - Huyện Châu Thành theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Ngã Sáu - Huyện Châu Thành trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Ngã Sáu - Huyện Châu Thành những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Ngã Sáu - Huyện Châu Thành những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Ngã Sáu - Huyện Châu Thành những ngày tới