Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 23/05/2024
Nhiều mây 32.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.3°.

Thấp/Cao
26.9°/36.1°
Độ ẩm
71%
Tầm nhìn
8.63 km
Gió
1.46 km/giờ
Điểm ngưng
25.1 °C
Chỉ số UV
0.56

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
594.14
NH3
4.56
NO
0.04
NO2
5.91
O3
51.5
PM10
10.76
PM25
9.6
SO2
2.92

Thời tiết Thị trấn Mái Dầm - Huyện Châu Thành theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Mái Dầm - Huyện Châu Thành trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Mái Dầm - Huyện Châu Thành những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Mái Dầm - Huyện Châu Thành những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Mái Dầm - Huyện Châu Thành những ngày tới