Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.9/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.7°
Sáng/Tối
26.3/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

26.4°/34.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

29.8 °C

Chỉ số UV

4.95