Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:59 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 30.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22.2°
Sáng/Tối
20.5/ 27.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.4/ 22.4°
Sáng/Tối
20.1/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.5/ 22°
Sáng/Tối
20.1/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

23.5°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

7.93