Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:33 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.5/ 24.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.1/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

24.3°/32.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0